Mitä Saatavuus kilpailukeinona tarkoittaa?

Mitä Saatavuus kilpailukeinona tarkoittaa?

5 SAATAVUUS KILPAILUKEINONA

Saatavuus on ostamisen helpottamista. Ostamista voidaan helpottaa esimerkiksi ostopaikkaan ja -aikaan, erien kokoon tai vaikka maksujärjestelyihin vaikuttamalla, jotta asiakas saa tuotteen silloin, siellä ja sen kokoisina erinä kuin hän sen haluaa.

Mitä markkinointi on?

Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Keinoja ovat mm. asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, tutkiminenselvennä, suunnittelu, toimeenpanoselvennä ja valvontaselvennä.

Mitä on Huhumarkkinointi?

Huhumarkkinointi (Buzz marketing) Markkinointi leviää henkilöltä toiselle kuten vi- raalimarkkinoinnissa (esim. omaa myyntiä edis- tävä huhu). Mobiilimarkkinointi (Mobile marketing) Päätelaitteisiin kohdistuva markkinointi (esim. tekstiviestit).

Mitä on Performance markkinointi?

Lyhyesti sanottuna termi performance marketing kattaa verkkomarkkinoinnin ja -mainonnan muodot, joiden hinnoittelu tapahtuu toimintoperusteisesti. Toiminto voi olla esimerkiksi klikkaus, liidi tai myynti. Markkinoinnin teho on tätä kautta selkeästi mitattavissa.

Mitä on sopimaton markkinointi?

Sopimaton markkinointi

omiaan heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu päätös (esim. osto- tai valintapäätös). Tällaista menettelyä on muun muassa markkinoinnin tunnistamattomuus tai harhaanjohtavuus, valheellisen alennushinnan ilmoittaminen ja olennaisten tietojen antamatta jättäminen.

Mitä on sosiaalinen markkinointi?

sosiaalinen markkinointi on lähestymistapa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyritään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti.

Mitä on taktinen markkinointi?

Taktisella markkinoinnilla tarkoitetaan käytännössä nopeaan myyntiin tähtäävää mainontaa. Taktisen markkinoinnin viehätys piilee usein siinä, että sijoitetun euron tuottoa pystyy seuraamaan nykymaailmassa varsinkin digitaalisissa kanavissa.

Mitä tarkoittaa B2B ja B2C?

B2B: (Business to Business) tarkoittaa yritysasiakkaita ja B2C: (Business to Consumer) kuluttaja-asiakkaita. Yritysmarkkinointi ja -myynti tarkoittaa myyntiä ja markkinointia yrityksiltä yrityksille. Kuluttajamarkkinointi ja -myynti on yritykseltä kuluttajalle tapahtuvaa vastaavaa toimintaa.

Yhteystiedot

Firdonkatu 2
00510, Helsinki

+358 4047454841
aspa@kyvyt.com

Somessa

Sähköpostilista

Tilaa uutiskirjeemme