Mitä tarkoittaa Physical Evidence?

Mitä tarkoittaa Physical Evidence?

Physical evidence – Fyysinen todiste.

Mitä tarkoittaa ulkoinen saatavuus?

Yrityksen ulkoinen saatavuus

Saatavuutta on se, että asiakas tarvittaessa löytää tietoa yrityksestä helposti ja nopeasti sieltä mistä hän osaa sitä etsiä. Tähän vaikuttaa mm. yrityksen nimen helppo muistettavuus. Lisäksi asiakkaan tulisi löytää kaiken tarvitsemansa tiedon.

Miten mitata markkinointia?

Jotta markkinointia voidaan mitata, on taustalla oltava seuraavat perustekijät kunnossa: 1) mitattavat tavoitteet ja 2) laadukas markkinointisuunnitelma. Maailman yleisin markkinoinnin tavoite on varmasti: “lisätä myyntiä” tai “tuoda liidejä”. Nämä ovat niin hähmäisiä tavoitteita, että niitä on mahdotonta mitata.

Miten tuotteiden saatavuus tulee varmistaa?

Tuotteiden esillepanojen houkuttavuus ja siisteys herättävät asiakkaan ostohalun ja sytyttävät hänessä tarpeen ostaa yrityksen tuotteita. Opasteiden selkeys ja liikkuminen yrityksen tiloissa sekä osaava ja asiakkaan tarpeista kiinnostunut henkilöstö ovat myös osa sisäistä saatavuutta.

Onko viestintä markkinointia?

Markkinoinnin tyypillinen päätarkoitus on aktivoida vastaanottajaa käyttäytymään jollakin viestin lähettäjän haluamalla tavalla – kuten ostamaan jotakin tuotetta tai palvelua. Viestinnällä taas pyritään enemmänkin informoimaan jotakin valittua kohderyhmää, vaikkapa yhteisön henkilöstöä tai sidos- tai kohderyhmiä.

Yhteystiedot

Firdonkatu 2
00510, Helsinki

+358 4047454841
aspa@kyvyt.com

Somessa

Sähköpostilista

Tilaa uutiskirjeemme