Mitä tarkoittaa SEO ja SEM?

Mikä on eläkkeen veroprosentti?

SEO ja SEM ovat kaksi eri asiaa, mutta niitä usein käytetään rinnakkain. SEO on lyhenne sanoista ”Search Engine Optimization”, eli hakukoneoptimointi ja SEM lyhennetystä sanasta ”Search Engine Marketing”, eli hakukonemarkkinointi. Molemmilla on yhteinen tavoite, eli saada sivusto nousemaan hakukoneiden tulosten kärkeen.

SEO:n tavoitteet

SEO on laaja-alainen käsite, joka sisältää monia eri tekniikoita ja työkaluja. Se on yhdistelmä erilaisia taktiikoita, joiden avulla sivuston sisältöä voidaan parantaa ja hakukoneiden tulosten kärkeen nousua helpottaa. Tavoitteena on saada sivusto näkymään mahdollisimman korkeana hakukoneen tulosten luettelossa, kun ihmiset hakevat sivustoon liittyvää tietoa.

Tekniikat, joita SEO:ssa hyödynnetään, vaihtelevat paljon ja ne voidaan jakaa useisiin eri osa-alueisiin. Yleisesti ottaen SEO:lla voidaan muokata sivuston sisältöä ja ulkoasua, jotta se vastaisi hakukoneiden algoritmien vaatimuksia. Näitä ovat muun muassa avainsanojen sisältö, sivuston rakenne, sivuston tehokkuus ja käytettävyys.

SEO:n avulla voidaan myös parantaa sivuston näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, mikä voi auttaa saamaan lisää liikennettä sivustolle. Lisäksi SEO:lla voidaan parantaa sivuston sisältöä, jotta se vastaisi hakukoneiden tarpeita ja löytyisi helposti hakukoneista.

SEM:n tavoitteet

SEM:n taustalla on samanlainen tavoite kuin SEO:ssa, eli saada sivuston nousemaan hakukoneiden tulosten kärkeen. Mutta SEM on paljon laajempi käsite, joka sisältää monia eri työkaluja ja taktiikoita, jotka voivat auttaa sivustoa saamaan näkyvyyttä hakukoneissa.

Tärkeimpänä erona SEO:aan on, että SEM:n avulla voidaan tehdä ”maksettuja sijoituksia” hakukoneissa. Nämä maksetut sijoitukset voivat olla esimerkiksi mainoksia, joita voi ostaa Googlesta tai muista hakukoneista. Maksetut sijoitukset voivat myös sisältää mainosten sijoittamista hakukoneiden tulosten sivuille.

Maksetuilla sijoituksilla voi olla suuri vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Se voi auttaa sivustoa nousemaan nopeammin hakukoneiden tulosten kärkeen ja voi tuoda lisää liikennettä sivustolle.

SEO ja SEM:n yhdistäminen

SEO ja SEM ovat molemmat erittäin tehokkaita työkaluja, jotka voivat auttaa sivustoa saavuttamaan paremman näkyvyyden hakukoneissa. Kuitenkin, jotta saavuttaisiin paras mahdollinen tulos, on suositeltavaa yhdistää SEO ja SEM.

Yhdistämällä SEO ja SEM voit saavuttaa paremman näkyvyyden hakukoneissa ja saada enemmän liikennettä sivustolle. Yhdistäminen voi myös parantaa sivuston sisältöä ja rakennetta, jotta se vastaisi hakukoneiden algoritmien vaatimuksia.

Yhteenveto

SEO ja SEM ovat kaksi eri asiaa, mutta niitä usein käytetään rinnakkain. SEO on laaja-alainen käsite, joka sisältää erilaisia taktiikoita ja työkaluja, joiden avulla sivuston sisältöä voidaan parantaa ja sivuston näkyvyyttä hakukoneissa voidaan lisätä. SEM puolestaan sisältää monia eri työkaluja ja taktiikoita, joiden avulla voidaan tehdä ”maksettuja sijoituksia” hakukoneissa.

Jotta sivuston näkyvyys hakukoneissa paranisi, on suositeltavaa yhdistää SEO ja SEM. Yhdistämällä nämä kaksi työkalua voi saavuttaa paremman näkyvyyden ja saada enemmän liikennettä sivustolle.

Yhteystiedot

Firdonkatu 2
00510, Helsinki

+358 4047454841
aspa@kyvyt.com

Somessa

Sähköpostilista

Tilaa uutiskirjeemme